Rakennustaiteen valtionpalkinto kaupunginarkkitehti Lars Hagmanille

Vuoden 2010 Rakennustaiteen valtionpalkinto on myönnetty kaupunginarkkitehti Lars Hagmanille. Muotoilun valtionpalkinnon saivat suunnittelijakaksikko Aamu Song ja Johan Olin. Suuruudeltaan 15 000 euron arvoiset palkinnot jakoi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin keskiviikkona Helsingissä.

Eri taiteen alojen valtionpalkinnot myönnetään tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kunkin taiteen alan hyväksi.

Valtion rakennustaidetoimikunta toteaa palkintoperusteluissaan, että arkkitehti, tekniikan tohtori Lars Hagman (s. 1946) on pitkällä virkamiesurallaan luonut poikkeuksellisen hyvät edellytykset korkeatasoiselle suomalaiselle arkkitehtuurille ja arkkitehtuurin tekijöille. Kaupunginarkkitehti Lars Hagman on vuodesta 1998 johtanut Espoon kaupungin talonsuunnitteluyksikköä, joka on Espoon kaupungin toimitilojen rakennuttajana määrätietoisesti panostanut laadukkaan arkkitehtuurin ja kaupunkiympäristön toteutumiseen. Monet viime vuosina Espoossa toteutetuista julkisista rakennushankkeista ovat arkkitehtonisesti erittäin korkeatasoisia ja kaupunkikuvallisesti merkityksellisiä rakennuksia ympäristössään.

Talonsuunnitteluyksikkö on Lars Hagmanin johdolla esimerkillisellä tavalla hyödyntänyt arkkitehtuurikilpailuja kaupungin rakennushankkeiden suunnittelijavalinnoissa, yksikkö onkin ollut viime vuosina maan johtavia arkkitehtuurikilpailujen järjestäjiä. Pätevien ja innovatiivisten arkkitehtien saamiseksi hankkeiden suunnittelijoiksi on pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden valinnoissa painotettu laadun osuutta ja korostettu kokemuksen lisäksi kilpailumenestystä sekä innovatiivista otetta.

Espoon talonsuunnitteluyksikkö on Lars Hagmanin johdolla järjestänyt 11 arkkitehtikilpailua vuodesta 2000 alkaen. Monipuolisesti erilaisia kilpailumuotoja (yleinen kilpailu, kutsukilpailu, suppea kutsukilpailu, kaksivaiheinen kansainvälinen kilpailu) soveltamalla on määrätietoisesti pyritty löytämään arkkitehtonisesti parhaat ratkaisut kulloiseenkin tilanteeseen. Arkkitehtuurikilpailujen järjestämisen lisäksi Lars Hagman on osallistunut palkintolautakunnan jäsenenä ja asiantuntijana moniin Espoon kaupungin muiden yksiköiden järjestämiin arkkitehtikilpailuihin.

Kaupunginarkkitehdin roolissaan Lars Hagman on toiminut rakennusvalvonnan kaupunkikuvatoimikunnan jäsenenä vuodesta 1998. Hagman on vankalla arkkitehtuuriosaamisellaan tuonut kaupunkikuvatoimikunnan työskentelyyn vaadittua kokemusta, näkemystä ja johdonmukaisuutta.

Lisätietoja:
taidesihteeri Kirsi Väkiparta (Taiteen keskustoimikunta), puh. 09 160 77027

Julkaistu 13.10.2010

Takaisin