Marian siunauskappelin kilpailu Kokkolassa ratkesi

Kokkolan seurakuntayhtymä järjesti suppean kutsukilpailun tarkoituksena löytää luonnosratkaisu Marian siunauskappelin muutostyön ja krematorion toteuttamiseksi yhtenäisenä rakennuskokonaisuutena.

Nykyisin käytössä oleva, arkkitehti Krister Korpelan suunnittelema Marian siunauskappeli vihittiin käyttöön vuonna 1973. Itse kappelisalia lukuun ottamatta rakennuksen tilat ovat nykykäyttöön nähden alimitoitetut. Rakennusta on tarpeellista korjata ja laajentaa sekä tutkia krematorion sijoittuminen samaan rakennuskokonaisuuteen.

Kilpailuun kutsuttiin kuusi osallistujaa, neljä työryhmän arvioinnin ja kaksi arvonnan perusteella. Kutsutut toimistot: Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo, Arkkitehdit m3, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy, Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen – Komonen Oy ja Verstas Arkkitehdit Oy. Kilpailijoiden valitsemana tuomariston asiantuntijana toimi arkkitehti SAFA Simo Paavilainen.


Kilpailuun saapuneiden ehdotusten yleistaso oli hyvä; suunnitelmat olivat toimivia ja osa ehdotuksista oli arkkitehtonisesti erittäin korkeatasoisia. Suppean kilpailun aineisto oli arvostelun kannalta riittävä.

Voittajaksi valittiin ehdotus "70x7", tekijöinä Mikko Heikkinen, professori, arkkitehti SAFA, Markku Komonen, professori, arkkitehti SAFA ja Esa Ruskeepää, arkkitehti SAFA. Avustajana toimi arkkitehtiylioppilas Anssi Kankkunen Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen – Komonen Oy:stä. "Krematoriosuunnitelma on yksiaineisuudessaan johdonmukainen ja hartaudessaan vaikuttava", totesi palkintolautakunta.

Lisäksi päätettiin antaa kunniamaininta ehdotukselle nimimerkillä ”Tuonen lehto” sen sisältämien uusien, tuoreiden ajatusten esiin tuomisesta. Ehdotuksen tekijöinä olivat arkkitehti SAFA Henrika Pihlajaniemi, arkkitehti SAFA Janne Pihlajaniemi ja arkkitehtiylioppilas Heikki Muntola Arkkitehdit m3 Oy:stä. Avustajana toimivat arkkitehtiylioppilas Miia Mäkinen ja kirkkoherra Juhani Lavanko.

Lue lisää:
Arvostelupöytäkirja
PDF 213,5Kt

Maria chapel, 1st prize, 70x7, Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen–Komonen Oy


Julkaistu 27.8.2010

Takaisin