Suomi tarvitsee ajanmukaisen arkkitehtuuri- ja muotoilukeskuksen

Tiedote 6.8.2010

Suomeen tarvitaan arkkitehtuurin ja muotoilun keskus, joka vastaa suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun korkeatasoista mainetta. Designmuseo, Suomen rakennustaiteen museo sekä alan ammattilaisten järjestöt Grafia, Ornamo ja Safa ovat tyytyväisiä, että opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa valtion budjettiin Suomen rakennustaiteen museon ja Designmuseon laajennusosan rakentamisvaltuutta.

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö käsittelevät talousarvioesitystä parhaillaan budjettiriihessä. On merkittävää, että ministeriöt ovat mieltäneet arkkitehtuurin ja muotoilun roolin yhteiskunnan, talouden ja kulttuurin kehittäjinä. Odotamme, että hanke sisältyy valtion lopulliseen talousarvioesitykseen.

Uusi arkkitehtuurin ja muotoilun keskus muodostuisi nykyisten museorakennusten peruskorjauksesta sekä museot yhdistävästä laajennusosasta. Arkkitehtuuri ja muotoilu ovat kansainvälisen Suomi-kuvan keskeisimpiä tekijöitä. Uusi keskus toimisi edustamiensa alojen maineen veroisena käyntikorttina. Keskuksen tehtävänä olisi toimia jatkuvasti uudistuvana näköalapaikkana ja kansalaisten aktiivisen toiminnan mahdollistajana. Ammattilaisille oman alan syvällinen tuntemus voi tuottaa uusia hyödyllisiä innovaatioita.

Designmuseon ja Suomen rakennustaiteen museon nykyisissä tiloissa voidaan pitää esillä vain murto-osa kokoelmista ja perusnäyttely uhkaa jättää kokonaiskuvan suomalaisesta muotoilusta ja arkkitehtuurista pintapuoliseksi. Merkittävät kansainväliset näyttelyt, alaa kehittävänä keskustelufoorumina toimiminen ja osallistavat yleisötapahtumat vaativat ajanmukaisempia tiloja.

Designmuseolla ja Suomen rakennustaiteen museolla on valtakunnallisina erikoismuseoina tärkeä tehtävä suomalaisen muotoilun ja arkkitehtuurin historian vaalijoina sekä keskeisten uusien ilmiöiden esiintuojina, joita ovat esimerkiksi ikääntyvän väestön palveluiden rakentamisen ja muotoilun ratkaisujen luominen. Nykyiset museotilat ovat käyneet toivottoman ahtaiksi ja lisätilat ovat välttämättömiä tehokkaan ja ajanmukaisen toiminnan takaamiseksi. Museoiden lisätilan tarve on ollut akuutti jo 1980-luvulta lähtien. Molempien museoiden palvelut tulee lopultakin saattaa vastaamaan nykyaikaisia kansainvälisiä vaatimuksia.

Designmuseo, vt. museonjohtaja Merja Vilhunen
Suomen rakennustaiteen museo, johtaja Juulia Kauste
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, pääsihteeri Paula Huotelin
Suomen graafisen suunnittelun ammattilaisten järjestö, Grafia, toiminnanjohtaja Marita Sandelin
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo, pääsihteeri Salla Heinänen
Lisätiedot:
Designmuseon vt. johtaja Merja Vilhunen, p. 050-584 9784, merja.vilhunen @ designmuseum.fi

Julkaistu 9.8.2010

Takaisin