SAFAn puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 (tiivistelmä)

Viestinnän kehittäminen on ollut vuoden 2009 pääteemoja. Viime vuoden aikana SAFA antoi lausuntoja mm. kaupunkien organisaatiouudistusten aiheuttamista, jäseniään koskevista muutoksista ja ajankohtaisista rakennushankkeista. Toimintavuoden aikana saatiin valmiiksi SAFAn graafisen ilmeen ja verkkopalveluiden uudistus. Tärkeimpiä tapahtumia olivat mm. Alvar Aalto -palkinnon jakotilaisuus, Arkkitehtuurin viennin esiselvityshankkeen julkistaminen sekä Arkkitehtipäivät ja ACE:n yleiskokous Finlandia-talolla.

Arkkitehti-lehden päätoimittajaa ja liiton puheenjohtajaa haastateltiin mediassa useaan otteeseen ja Arkkitehtiuutisten artikkeleita lainattiin Rakennuslehdessä. Arkkitehtiuutisten ulkoasua ja sisältöä on kehitetty entistä journalistisempaan suuntaan aloittamalla mm. haastattelu- ja kolumnipalstat. Myös Arkkitehti-lehden uuden päätoimittajan toimituksellinen ote on saanut runsaasti myönteistä palautetta.

SAFAn oma apoli työn alla

Liittovaltuusto hyväksyi viime vuoden syyskokouksessa organisaatiomuutoksen, jonka mukaan ammatinharjoittamisen ja palkansaaja-asioiden toimikunnat lakkautettiin ja tilalle perustettiin ammattiasioiden toimikunta. Kevään aikana TEKiin perustettu työelämän arkkitehtiraati TAR on osaltaan ottanut hoitaakseen lakkautetun toimikunnan tehtäviä.

SAFA jatkaa APOLI-hankkeessa entisessä asiantuntijaroolissaan. SAFA on aloittanut myös oman arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistelun. Hankkeen yhtenä esimerkkinä on toiminut Ruotsin Arkkitehtiliiton (SAR) viime vuoden lopulla julkistama arkkitehtuuripoliittinen ohjelma.

Vuoden aikana valmisteltiin kahta eri arkkitehtikoulutukseen liittyvää hanketta. Arkkitehdin osaamishaasteet 2009 -verkkokyselyssä selvitettiin koulutuksen vastaavuutta tämän päivän työelämän haasteisiin. Arkkitehtikoulutuksen kansallinen strategia -hanketta jatkettiin yhteistyössä maan kolmen arkkitehtikoulun kanssa.

Liiton integroimista rakennus- ja kiinteistöalalla tapahtuvaan tutkimus- ja kehitystoimintaan jatkettiin ja SAFA valmistautui myös liittymään koko rakennusalan yhteisen, kestävää kehitystä edistävän Green Building Councilin perustajajäseneksi (virallinen sopimus allekirjoitettiin vuoden 2010 keväällä.)

Pätevyysasiat tapetilla

Ammatillisessa edunvalvonnassa esille nousivat erityisesti Suomen rakennusmääräyskokoelman osan A2 kehittämiseen, tehtäväluetteloiden uusintatyöhön ja ammattipätevyysdirektiivin toimeenpanoon liittyvät kysymykset.

Pääsuunnittelijan pätevyyteen, sen toteamiseen ja periaatteisiin liittyvä keskustelu kävi vilkkaana. Arkkitehtien on syytä ottaa vakavasti pääsuunnittelijan roolin tarjoama mahdollisuus – pääsuunnittelusta ovat muutkin kuin arkkitehdit kiinnostuneita.

Loppuvuodesta 2008 alkanut taloudellinen taantuma vähensi arkkitehtuurikilpailujen lukumäärää.
Kilpailujen kehittämiseksi perustettu työryhmä aloitti työnsä: Yleisenä tavoitteena tulisi olla, että arkkitehtikilpailu on normaali suunnittelupalvelujen hankintamenettely.
Yliopistopaikkakunnilla kunnostauduttiin

Viime vuonna ala- ja paikallisosastojen toiminta on ollut esimerkillisen vireätä Pohjois-Suomen (Oulun), Turun ja Tampereen paikallis-osastoissa. Aktiivisuudesta ja tarmokkaasta vapaaehtoistoiminnasta tuloksena järjestettiin mm. Tampereen arkkitehtuuriviikko ja Oulun Pecha Kucha -tilaisuus. Siinä vinkkiä myös muille ala- ja paikallisosastoille!

SAFAn tärkein toimintafoorumi kansainvälisellä tasolla on Architects’ Council of Europe ACE. ACEn kevään 2009 yleiskokous järjestettiin Helsingissä arkkitehtipäivien yhteydessä. ACEn puheenjohtajana toimi kaksivuotiskautena 2008–2009 professori, arkkitehti Juhani Katainen, joka ansaitsee vielä kiitokset merkittävän tehtävän hyvästä hoitamisesta.

Kiinteistöille hoitosuunnitelmat

Vuoden aikana käynnistettiin SAFAn kiinteistöjä koskeva yleissuunnitelma. Hallitus pyysi Vähä-Kiljavan hoitokuntaa laatimaan alueen rakennusten ja ympäristön kehittämis- ja kunnostussuunnitelman sekä budjetin sen toteuttamiseksi seuraavien viiden vuoden ajaksi. Tavoitteena on saada Vähä-Kiljavasta myös lyhytaikaisten käyttäjien tarpeita nykyistä paremmin palveleva alue. Myös Oivalan hoitokunta jatkoi kiinteistön korjausstrategian ja pitkäaikaisen ylläpito- ja hoitosuunnitelman edistämistä.

Vuoden 2009 aikana on tutkittu SAFAn omien toimitilojen hankkimista. Hallitus tulee vuoden 2010 aikana esittelemään liittovaltuustolle omien toimitilojen hankintaa koskevat suunnitelmat. Toimitilojen hankinta olisi järkevä ratkaisu pitkäaikaisen talouden- ja varainhoidon kannalta.

Talouden notkahduksesta johtuen SAFAn tulos vuodelta 2009 on alijäämäinen. Tästä huolimatta tase on
edelleen vahva. Vuoden 2010 tavoitteeksi on asetettu tulojen ja menojen tasapaino.

Kiitän liiton jäseniä, SAFAn toimistoa ja lukuisia yhteistyökumppaneitamme vuodesta 2009.

Rainer Mahlamäki, pj.

Julkaistu 24.6.2010

Takaisin