Arkkitehtipäivien teemana KAUPUNKI!

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa 21.5. klo 9

Vuoden arkkitehtuuritapahtuma, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn vuotuiset Arkkitehtipäivät, järjestetään 21.–22.5.2010 Kotkan konserttitalolla. Teemana on tänä vuonna KAUPUNKI! Tiedossa on kiinnostavia puheenvuoroja ja keskustelua mm. paikan identiteetin rakentumisesta, asukasosallistumisesta ja kestävästä yhdyskuntasuunnittelusta. Arkkitehtipäivillä kutsutaan myös liitolle viisi uutta kunniajäsentä.

- Kaupunki-teema on arkkitehdeille pysyvä kiinnostuksen kohde, joka on jälleen hyvin ajankohtainen. Kaupunkien kilpailun tuoksinassa pyritään kohti kestävää yhteiskuntaa. Uutta elämäntapaa on tuettava tiiviillä yhdyskuntarakenteella, rakentamalla viisaasti uutta rakennuskantaa ja parantamalla vanhaa, arkkitehtipäivien suunnittelutyöryhmän johtaja ja SAFAn varapuheenjohtaja Markku Hannonen sanoo.

- Eurooppalaisen mittapuun mukaan Suomessa on kaupungistuminen vielä kesken. Lähivuosina ja -vuosikymmeninä kaupungit käyvät läpi suurta muutosta. Arkkitehtuurilla on merkitystä kaupunkipolitiikan, identiteetin, yhdyskuntarakenteen, kestävän kehityksen, kaupunkielämän, terveyden, talouden ja kulttuurin kannalta. Tehtävässä voidaan onnistua vain, jos keskiössä on ihminen.

Seminaarin alateemoja ovat Politiikka, Seutu, Arkkitehtuuri ja Elämä. Luennoitsijoiksi on valikoitunut kansainvälisiä ja kotimaisia huippunimiä. Arkkitehti Henriette Vamberg (Gehl Architects) kertoo toimiston kehittämästä ainutlaatuisesta työskentelymetodista, jossa kaupunkien kehittämisen keskiössä on asukas. Kansainvälisesti tunnetuimpiin kestävän kehityksen asiantuntijoihin lukeutuvan arkkitehti Peter Sharrattin luennon aiheena on ’Systems thinking and the rise of the Eco-City’. Arkkitehti, kuvataiteilija Johanna Hyrkäs pohtii paikan merkityksen rakentamista.

Arkkitehtipäivien yhteydessä kutsutaan lisäksi viisi uutta kunniajäsentä: arkkitehdit Gunnel Adlercreutz, Matti K. Mäkinen, Timo Suomalainen, Juhani Pallasmaa ja Steven Holl, joista kolme ensiksi mainittua ovat paikalla vastaanottamassa tunnustusta.

Professori Gunnel Adlercreutz (s.1941) on lukuisissa luottamustehtävissään ja suunnittelevana arkkitehtina vaikuttanut poikkeuksellisen laajasti rakennustaiteen ja hyvän ympäristön tekemisen edellytyksiin niin Suomessa kuin ulkomailla. Rakennustietosäätiön yliasiamiehenä hän vakiinnutti säätiön aseman rakennusalan johtavana tiedontuottajana.

Professori Steven Holl (s. 1947) on kansainvälisesti tunnettu, useilla arvostetuilla arkkitehtuuripalkinnoilla palkittu amerikkalainen arkkitehti. Helsingin nykytaiteen museon arkkitehtikilpailun voiton ja toteutuksen myötä hänen nimensä vakiintui osaksi maamme arkkitehtuurikeskustelua. Ei ole liioiteltua sanoa, että juuri nykytaiteen museo Kiasma nosti Hollin nimen pysyvästi arkkitehtuurin kansainväliselle kartalle.

Professori Matti K. Mäkinen (s. 1932) on ollut monipuolisella urallaan merkittävä yhteiskunta- ja kulttuurivaikuttaja. Suunnittelevana arkkitehtina, Valion ja Suunnittelurenkaan suunnittelu- ja toimitusjohtajana, Rakennushallituksen pääjohtajana sekä yliopistoprofessorina Mäkisen asema suomalaisen arkkitehtuurin ja rakentamisen kentässä on kiistaton. Mäkinen on ollut yksi suomalaisen arkkitehtuurikeskustelun viime vuosikymmenien näkyvimpiä hahmoja.

ProfessoriJuhani Pallasmaa (s. 1936) on monipuolinen ja merkittävä arkkitehti, kirjoittaja ja opettaja, jonka arkkitehtuurin, filosofian ja taiteen historiaan kytkemiä kirjoituksia on julkaistu eri puolilla maailmaa. Kirjoittajan ja opettajan roolien ohella Juhani Pallasmaa tunnetaan mm. Saamelaiskulttuurikeskus Siidan, Rovaniemen Taidemuseon ja Cranbrookin taideakatemian kampuksen sisääntuloaukion suunnittelijana.

Arkkitehti Timo Suomalainen (s. 1928) on suomalaisen modernin arkkitehtuurin ikonin ja symbolin, Temppeliaukion kirkon, suunnittelija yhdessä edesmenneen veljensä Tuomon kanssa. Veljesten arkkitehtuuria leimaa persoonallinen ote: se on juurevaa, monivivahteista ja usein voimakkaiden materiaalien kuten luonnonkiven ja raakabetonin sävyttämää.

Lisätietoja ja lehdistömateriaalia:
Arkkitehtipäivät
- Päivi Virtanen, tiedottaja, SAFA, p. 050 570 4180
- Markku Hannonen, varapuheenjohtaja, SAFA, p. 0400 760 284
- http://www.gehlarchitects.com/
- http://www.latzundpartner.de
- http://www.wspenvironmental.com
- http://www.part.fi

Liittovaltuusto voi kutsua SAFAn kunniajäseneksi liiton tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniajäseneksi kutsumista harkittaessa arvioidaan suunnittelijan elämäntyön merkitystä suomalaisen arkkitehtuurin näkyvyydelle ja edistämiselle. Kunniajäsenten kutsuminen ajoitetaan yleensä liiton merkkivuosiin. Vuonna 2009 tulee kuluneeksi 90 vuotta Suomen Arkkitehtiliiton perustamisesta. Kunniajäsenten kutsumisesta päätti SAFAn Liittovaltuusto syyskokouksessaan 14.12.2009.

Julkaistu 20.5.2010

Takaisin