Gerda ja Salomon Wuorion palkinto arkkitehti Harri Mäkiaholle

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on myöntänyt tämänvuotisen Wuorio-palkinnon Tampereen teknillisestä yliopistosta valmistuneelle arkkitehti Harri Mäkiaholle diplomityöstä, jonka pohjana on ollut hänen voittoisa ehdotuksensa Sundsvallin taide- ja teatterikeskukseksi. Työn ohjaajana toimi professori Ilmari Lahdelma.

- Ehdokkaiksi valitut diplomityöt olivat erittäin korkeatasoisia. Tällä kertaa ehdokkaiden joukossa oli kuitenkin yksi työ, jonka laatu oli jo koeteltu kansainvälisessä arkkitehtikilpailussa. Mäkiahon ehdotus Sundsvallin teatteri- ja taidekeskukseksi voitti vuonna 2008 Sundsvallin kunnan järjestämän yleisen kansainvälisen kilpailun. Ehdotuksesta jatkotyöstettyä diplomityötä parempaa näyttöä arkkitehdin ammattiin ei voi antaa, palkinnon saajan valinnut taiteilijaprofessori Olavi Koponen arvioi.

- Sundsvallin vanhan kivikaupungin läheisyys asetti korkeat laatuvaatimukset uudelle teatteri- ja taidekeskukselle. Tavoitteenani oli suunnitella kaupunkikuvaa täydentävä ja ympäristöä eheyttävä rakennus, joka toimii maamerkkinä yhdessä Sundsvallin tärkeimmistä paikoista. Halusin luoda uuden teatteri-rakennuksen, joka houkuttelee ihmisiä luokseen ainutlaatuisella hahmollaan kuitenkin arvostaen tontin historiallisia ja kulttuurisia arvoja, Harri Mäkiaho selvittää työnsä tavoitteita.

Kilpailuun saapui 180 ehdotusta noin 30 eri maasta. Voittanutta ehdotusta "Kräfta" palkintolautakunta luonnehti kauniin yksinkertaiseksi ratkaisuksi, joka sopii hyvin ympäristöönsä sekä materiaaleiltaan että mittakaavaltaan, mutta on kuitenkin omaperäinen.

Teatteri- ja taidekeskuksesta täydentää vuonna 1986 avattua Kulturmagasinet - keskusta. Vanha kulttuurikeskus sijaitsee aivan kaupungin sydämessä, Selånger-joen rannalla ja se sisältää mm. Sundsvallin museon, pääkirjaston, kulttuuritoimen tilat ja kahvilan. Uuteen, noin 12 000 neliömetrin suuruiseen teatteri- ja taidekeskukseen sijoittuu Teater Norrland sekä lapsille ja nuorille suunnattu Kulturskolan.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn hallitus perusti vuonna 1997 palkinnon Gerda ja Salomo Wuorion säätiöltä saatavan jako-osuuden turvin tunnustukseksi nuorille arkkitehdeille. Palkinto annetaan vuosittain ansiokkaimmaksi arvioidun diplomityön tekijälle. Oulun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston sekä Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastot nimeävät kukin kolme ehdokasta palkinnon saajaksi viime lukuvuoden aikana valmistuneista diplomitöistä.

Lisätietoja ja lehdistökuvia:
Arkkitehtipäivät
- Harri Mäkiaho, p. 050 322 5058
- Olavi Koponen, p. 040 5000 668
- Päivi Virtanen, tiedottaja, SAFA, p. 050 570 4180

Julkaistu 20.5.2010

Takaisin