Suomeen perustettiin Green Building Council

Kestävä kehitys korostuu kiinteistö- ja rakennusalalla yhä enemmän. Tästä syystä alan toimijat ovat nähneet tarpeelliseksi tiivistää yhteistyötä ja luoda yhtenäisiä toimintatapoja. Suomeen on perustettu Green Building Council Finland (FIGBC) 19.4.2010.

Yhdistys kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. FIGBC:n toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen.

FIGBC:n keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi.

Tietoa ja yhdessä kehittämistä
Energia- ja ympäristötehokkuuden huomioiminen voi tuottaa merkittäviä hyötyjä suomalaisille rakennetun ympäristön omistajille, sijoittajille, käyttäjille, rakentajille ja suunnittelijoille. FIGBC:n tavoitteena on tuoda kes-tävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa.

Se edistää uusien, innovatiivisten ratkaisujen löytymistä ja tuottaa puolueetonta tietoa jäsenorganisaatioiden päätösten pohjaksi. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta, tietopalvelua ja kehitystoimintaa. FIGBC tuo myös kansallisen näkökulman kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmien, kuten LEEDin ja BREEAMin, soveltamiseen.

SAFA yksi perustajajäsenistä
FIGBC:n jäseniksi voivat liittyä ammattimaisesti toimivat kiinteistöjen omistajat, rakennuttajat ja kiinteistöjen käyttäjät, kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen tuottajat, suunnittelijat rakentajat sekä kaupalliset ja teolliset yritykset. Perustajajäseniä yhdistyksellä on 29, joista yksi on Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, ja lisäksi jo 30 muuta organisaatiota on ilmoittanut liittyvänsä jäseneksi. Yhdistystä johtaa kuusihenkinen hallitus, joka yhdessä keväällä nimettävien toimikuntien kanssa toteuttaa yhdistyksen tehtävää. FIGBC haluaa toimia yhteistyössä muiden kiinteistö- ja rakentamisalan kestävää kehitystä edistävien tahojen kanssa. Yhdistykselle palkataan toimitusjohtaja alkusyksystä.

Kansalliset Green Building Councilit ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, joiden tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaisia kiinteistö- ja rakentamisalan käytäntöjä. Yhdistykset kuuluvat maailmanlaajuiseen Green Building Council – verkostoon. Suomesta on toimitettu verkostolle FIGBC:n perustamisesta kertova Expression of Interest, joka käsitellään World Green Building Councilissa toukokuussa. Tietoa World Green Building Councilin toiminnasta saa osoitteesta http://www.worldgbc.org.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kesän lopulla, kun sen toiminta on käynnistynyt. Jäsenyydestä kiinnostuneet tahot voivat jo nyt olla yhteydessä Päivi Tammiseen: paivi.tamminen @ kiinko.fi. Yhdistyksen toiminnasta järjestetään tiedotustilaisuus toukokuussa. www. figbc.fi -sivut avataan lähiaikoina.

Lisätietoja:
Juha Olkinuora, FIGBC:n puheenjohtaja, toimitilajohtaja, Nordea, puh. 050 64536 Ilari Aho, FIGBC:n hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja, Uponor Oyj, puh. 040 707 7130

Julkaistu 21.4.2010

Takaisin