Jätkäsaaren Alkuasuntojen tontin kutsukilpailu

Kilpailuaika 15.10.2009–26.1.2010

Kilpailun järjestäjänä toimi Alkuasunnot Oy yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Kilpailun tarkoituksena oli löytää valtion tuella rakennettavien nuorisoasuntojen rakentamiseksi korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu.

Kilpailun kohteena ollut kortteli sijoittuu Jätkäsaaren pohjoisosaan. Se rajoittuu luoteessa olemassa olevaan Ruoholahden korttelirakenteeseen. Etelässä kilpailualue rajoittuu yhteen Jätkäsaaren tulevista pääkaduista, Välimerenkatuun. Korttelin osa on asemakaavassa varattu erityisasumisen korttelialueeksi.

Kilpailuun kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa: Arkkitehtitoimisto Juha Mutanen Oy, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Hirvonen–Huttunen ja Playa Arkkitehdit Oy. Kilpailijoiden valitsemana palkintolautakunnan asiantuntijana toimi arkkitehti, professori Jyrki Tasa.

Kaikki ehdotukset ovat korkeatasoisia, ammattitaidolla laadittuja ja pääosin asemakaavan mukaisia. Arkkitehtoniselta otteeltaan ehdotukset olivat mielenkiintoisen erilaisia. Kilpailussa ensimmäiselle sijalle asetettiin ehdotus "Kompis", tekijöinä arkkitehdit SAFA Ulla Saarinen ja Jukka Turtiainen Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:sta. Ehdotukselle "Parasol" annettiin kunniamaininta, tekijöinä arkkitehdit SAFA Veikko Ojanlatva, Tuukka Vuori ja Ulla Seppä, Playa Arkkitehdit Oy. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Alkuasunnot, tiedote, 22.3.2010
PDF 311,7Kt
www.arkturtiainen.fi

Lue lisää:

Alkuasunnot, 1.palkinto "Kompis", Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen OyJulkaistu 22.3.2010

Takaisin