Helsinki Townhouse -kilpailu käynnistyi

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston järjestämä Helsinki Townhouse -arkkitehtuurikilpailu on käynnistynyt 1.2. Kilpailu on yleinen aatekilpailu, jonka tarkoituksena on löytää townhouse- eli kaupunkipientalotyyppejä, jotka soveltuvat helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti että kaupunkikuvallisesti.

Kilpailualueiksi on osoitettu korttelialueet Jätkäsaaresta ja Kruunuvuorenrannasta, joihin kumpaankin on tarkoitus löytää omanlaisensa alueidentiteettiä korostava ratkaisu. Kruunuvuorenrannan alueella kilpailun tulosta on tarkoitus soveltaa asemakaavan laatimisen pohjana ja mahdollisesti myöhemmin viitesuunnitelmina tontinluovutuksen yhteydessä. Jätkäsaaren kilpailualueella kilpailun tulosta on tarkoitus käyttää ensisijaisesti viitesuunnitelmina tontinluovutuksen yhteydessä.

Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailukielenä on suomi.

Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo: Palkintoina jaetaan 110 000 EUR seuraavasti: I palkinto 40 000 EUR, II palkinto 30 000 EUR, III palkinto 20 000 EUR. Lisäksi jaetaan 2 lunastusta kumpikin suuruudeltaan 10 000 EUR.

Kilpailu pyritään ratkaisemaan touko-kesäkuun 2010 aikana.

Palkintolautakunnan jaettua ehdotukset alustavasti eri luokkiin, järjestetään näyttely, jossa yleisö voi kommentoida alustavan yläluokan töitä. Kaikki kilpailuehdotukset (perspektiivikuva ja pohjapiirrokset) asetetaan julkisesti nähtäville kilpailun Internet-sivuille ja yleisö voi kommentoida niitä keskustelupalstalla.

Lisätietoa ja kilpailuohjelma:
Käynnissä olevat kilpailut
www.ksv.hel.fi/townhouse/

Julkaistu 3.2.2010

Takaisin