Gunillankallion kilpailu ratkesi

Lehdistötiedote, Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimisto ATT, 20.12.2011

Kruunuvuorenselän itärannalle, vastapäätä kantakaupunkia on suunnitteilla uusi kaupunginosa, Kruunuvuorenranta. Alueelle sijoittuvien uusien asuintalojen arkkitehtuurikilpailu on ratkaistu. Kilpailusta löydettiin kaksi voittajaehdotusta ja yksi ehdotus ansaitsi kunniamaininnan.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston järjestämällä arkkitehtuurikilpailulla etsittiin korkeatasoisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja asumisoikeusasuntojen ja hitasasuntojen rakentamiseksi Kruunuvuorenrannan uuteen kaupunginosaan.

Kilpailutontit sijaitsevat alueen pääkadun Koirasaarentien eteläpuolella upeassa kallioisessa rinnemaastossa. Alueella on hyvä maapohja. Koirasaarentiestä tulee leveä väylä, jonka keskellä kulkevat raitiovaunut. Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välille on kaavailtu myös siltayhteyttä. Kruunuvuorenrantaan tuodaan kansainvälisellä suunnittelukilpailulla myös valotaidetta.

Kilpailukortteleihin 49046/1 ja 2 rakennetaan yhteensä 5 asuinkerrostaloa joihin sijoittuu yhteensä noin 170 asuntoa. Lisäksi kilpailutonttien viereiselle vuokratalotontille sijoittuu noin 60 asuntoa. Asuntojen arvioitu valmistumisaika on vuonna 2015.

Kilpailuun kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy, Playa Arkkitehdit Oy, Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy. Palkintolautakunta muodostui kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen sekä rakennuttajana toimivan Att:n edustajista. Kilpailijoiden valitsemana palkintolautakunnan jäsenenä toimi arkkitehti, professori Ilmari Lahdelma.

Palkintolautakunta päätti jakaa ensimmäisen palkinnon ehdotusten ”NX10” ja ”Frank&Beans” kesken. Nämä kaksi ehdotusta arvioitiin parhaiten yhdistelmänä toteuttavan tonttien kahta erilaista rakennustyyppiä. ”NX10” toi lamellitaloon hyvin asuttavan idean H-mallisesta asuntopohjasta ja ”Frank&Beans” taas kauniisti kalliorinteeseen istuvan uudentyyppisen pistetalon. Kunniamaininnan saanutta ehdotusta ”Gunilla” kiiteltiin omintakeisesta, jopa vauhdikkaasta julkisivuarkkitehtuuristaan sekä oivaltavasta lamellirungon muotoilusta.

Palkintolautakunta suositteli ehdotusten ”NX10” ja ”Frank&Beans” ottamista jatkosuunnittelun pohjaksi kilpailutonteilla. ”NX10” ehdotuksen tekijäksi paljastui Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy, työryhmällä Anna Brunow, Anni Vanha-Patokoski, Hanna Myöhänen, Jenni Leinonen ja Anne Lehtinen. Ehdotuksen ”Frank&Beans” tekijöinä oli työryhmä Johanna Ojanlatva, Veikko Ojanlatva, Ulla Seppä, Tuukka Vuori ja Annika Väisänen Playa Arkkitehdit Oy:stä.

Kunniamaininnan saaneen ehdotuksen ”Gunilla” tekijä on Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy ja työryhmä Selina Anttinen, Vesa Oiva, Riku Rönkä, Kaisa Llintula, Jussi Kalliopuska, Lauri Virkola, Tomi Itäniemi, Teemu Halme, Malin Blomqvist. Ehdotusta esitetään suunnittelijaksi kilpailutonttien viereiselle vuokratalotontille.

Lehdistötiedote 19.12.2011
PDF 184,2Kt
Lehdistökuvat Helsingin kaupungin aineistopankissa: http://aineistopankki.hel

jaettu 1. palkinto, "NX10", Arkkitehtitoimisto Brunow&Maunula

jaettu 1. palkinto, "NX10", Arkkitehtitoimisto Brunow&Maunula


jaettu 1. palkinto "Frank&Beans", Playa Arkkitehdit Oy

jaettu 1. palkinto "Frank&Beans", Playa Arkkitehdit Oy


Kunniamaininta, ehdotus "Gunilla", Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Kunniamaininta, ehdotus "Gunilla", Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Lisätietoja:
projektipäällikkö Merja Rukko, asuntotuotantotoimisto, puh 310 76325
rakennuttaja-arkkitehti Seidi Kivisyrjä, asuntotuotantotoimisto, puh 310 32331


Julkaistu 21.12.2011

Takaisin