EUROPAN 11 -kilpailu on ratkennut

Europan on nuorille, alle 40-vuotiaille suunnattu arkkitehtuurikilpailu, joka käydään samanaikaisesti useassa Euroopan maassa. Europan 11 -kilpailun teemana oli Resonance between territories and ways of life − What architectures for sustainable cities? (Alueiden ja elämäntapojen vuorovaikutus – Millainen on kestävän kaupungin arkkitehtuuri?)

Koko Europan 11 -kilpailuun jätettiin yhteensä 1823 ehdotusta 49 eri kaupunkiin 17 maassa ympäri Eurooppaa. Suomen kohteisiin jätettiin 80 ehdotusta, joista 32 Porvooseen ja 48 Turkuun.

Suomalaiset nuoret arkkitehdit menestyivät Europan 11:ssä hyvin. Arkkitehti Sami Vikströmin ehdotus voitti Turun kilpailun. Työryhmä Pia Sjöroos, Valtteri Heinonen ja Jouni Heinänen voittivat Porvoon kilpailun. Porvoossa sijoittui toiseksi työryhmä Saana Karala, Laura Hietakorpi ja Jenni Poutanen. Lisäksi Teemu Seppänen, Aleksi Niemeläinen, Martti Kalliala ja Auvo Lindroos saivat kunniamaininnan Amsterdamiin tehdyllä ehdotuksellaan.

Porvoo, Hattulan kilpailualue

Kilpailualue Vanhan Porvoon luoteispuolella Porvoonjoen varrella oli hyvin laaja, kooltaan n. 82 ha. Suunnittelutehtävänä oli sijoittaa alueelle 180 000–240000 k-m2:n rakentamista, josta suurin osa olisi käytännössä yhtiömuotoisena toteutettavaa asumista. Alue voisi tällä mitoituksella tarjota tulevaisuudessa asuinpaikan ainutlaatuisessa jokimaisemassa 3500–4500:lle porvoolaiselle. Sijainti Porvoonjokilaaksossa ja Vanhan Porvoon tuntumassa on poikkeuksellisen kiehtova ja tarjoaa upeat mahdollisuudet korkealuokkaiseen asumiseen ja elinkeinotoimintaan.

Turku, Kaarningon kilpailualue

Turku osallistui Europan-kilpailuun osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. Turun kilpailualue "Kaarninko" sijaitsee noin 4 kilometrin päässä Turun keskustasta, se on hyvien liikenneyhteyksien varrella, mutta jäänyt rakentamatta aikaisempien liikennevarausten takia. Kaarninkoon suunnitellaan tiivistä ja matalaa asuinaluetta. Alueen suunnittelutavoitteista kilpailun kannalta oleellista oli asumisen yhteisöllisyyden kehittäminen, nuorten perheiden tarpeet sekä monipuolinen asuntotarjonta. Alueen tulee sopeutua mittakaavaltaan viereisiin pientaloalueisiin, tavoitteena on kuitenkin uudenlainen arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu. Kilpailulla etsittiin myös sopivaa rakentamisen määrää, jotta tiiviin rakentamisen lisäksi alueesta muodostuisi myös kevyenliikenteen reittejä viihtyisästi täydentävä kaupunginosa.

Suomen kohteiden juryn puheenjohtajan toimi Suomen rakennustaiteen museon johtaja Juulia Kauste ja jäseninä arkkitehdit Selina Anttinen, Aaro Artto ja Tuomas Hakala Helsingistä, Sitran energiaohjelman johtaja Jukka Noponen Helsingistä, arkkitehti Päivi Saloranta Hämeenlinnasta, arkkitehti Kari Nykänen Oulusta, arkkitehti Helle Juul Kööpenhaminasta, arkkitehti Siv Stangeland Stavangerista ja arkkitehtuurikriitikko Mark Isitt Tukholmasta.

Palkintolautakunta totesi kilpailun tuoneen kohteisiin ratkaisumalleja, joita edelleen kehittämällä on saavutettavissa uudentyyppisiä korkealuokkaisia asuinalueita. Kilpailun arvostelupöytäkirjasta on tarkemmin luettavissa kilpailualueiden yleiskritiikit sekä niihin tehtyjen ehdotusten kritiikit.

Europan 11 Jury report
PDF 1,5Mt
Europan 11 lehdistötiedote
DOC 911,5Kt

Kilpailua koskeva arvostelupöytäkirja, kuva-aineistoa sekä lisätietoja on saatavissa osoitteesta: www.europan.fi
sekä Europan Suomi Finlandin pääsihteeriltä:
Juha Jääskeläinen, arkkitehti SAFA
045 139 3665
juha.jaaskelainen @ europan.fi

Kansainvälstä tietoa kilpailusta: www.europan-europe.com

Europan 11 Porvoo, voittanut ehdotus "Embroidery", Pia Sjöroos, Valtteri Heinonen ja Jouni Heinänen

Europan 11 Porvoo, voittanut ehdotus "Embroidery", Pia Sjöroos, Valtteri Heinonen ja Jouni HeinänenEuropan 11, Turku, voittanut ehdotus "Garden state", Sami Vikström

Europan 11, Turku, voittanut ehdotus "Garden state", Sami VikströmJulkaistu 30.12.2011

Takaisin