TunnustusPAANU ministeri Jan Vapaavuorelle

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myönsi tämänvuotisen kestävän kehityksen TunnustusPAANUn asuntoministeri Jan Vapaavuorelle merkittävästä työstä ja rohkeista kannanotoista yhdyskuntarakenteen eheyden puolesta. Tyrvään vanhan kirkon paanutalkoissa käsin veistetty TunnustusPaanu myönnettiin nyt kuudetta kertaa Suomen Arkkitehtiliitossa tänään järjestetyssä vapaamuotoisessa tilaisuudessa.

Yhdyskuntarakenteen hallinnalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Ministeri Vapaavuori on työssään korostanut eheän yhdyskuntarakenteen merkitystä kestävän kehityksen toteuttamisessa. Tämä ensiarvoisen tärkeä aihe on kuluneen vuoden aikana vakiintunut myös osaksi kansalaiskeskustelua.

Kaupunkiseutujen hajautuminen ja yksityisauton käyttöä edellyttävä palvelutarjonta johtavat monella tavalla kestämättömään elämäntapaan. Pitkät päivittäiset työ-, kauppa ja harrastusmatkat ovat kalliita ja kuluttavat perheiden yhteistä aikaa. Hallittu yhdyskuntarakenne, jossa päivittäispalvelut sijoittuvat kaikkien kansalaisten saavutettavaksi, on toimivan ja turvallisen yhteisön lähtökohta. Eheä yhdyskuntarakenne säästää myös luonnonalueita, luonnonvaroja sekä yhteiskunnan kustannuksia.

Koko rakennusalalle mallia

– Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin haaste eikä sen edellyttämistä toimista pidä joustaa lyhytaikaisten taloudellisten etuuksien takia, totesi Jan Vapaavuori YLE:n vuoden 2008 kunnallisvaalikoneessa.

Vapaavuori on vakuuttavasti perustellut näkemyksiään yhdyskuntarakenteen kehittämisestä julkisuudessa niin elinkeinoelämän kuin politiikankin edustajille. Keskustelua on herättänyt mm. kaupan suuryksiköiden sijoittuminen kaupunkiseuduilla. Vapaavuori on myös osoittanut kykyä ja halua hyödyntää yhdyskuntasuunnittelun ja ympäristöalan asiantuntijoiden tietämystä politiikassaan.

Suomen Arkkitehtiliitto haluaa osoittaa tukensa asuntoministerille ja toivoo esimerkin myös rohkaisevan muita rakennusalan päättäjiä ryhtymään rohkeasti sanoista tekoihin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Julkaistu 29.1.2009

Takaisin