Sitoutunut ammattikunta, kääntöpuolena suuri työmäärä

Arkkitehtitoimistojen arjessa eletään suunnittelutyön välillä erittäinkin tiukoilla ehdoilla. Toimistojen työntekijät ja omistajat kokevat kuitenkin työn palkitsevana. Työhön ollaan sitoutuneita, se tuottaa henkistä tyydytystä ja työsuhteen jatkuvuutta arvostetaan. Työmäärä aiheuttaa kuitenkin haasteita, ja työhyvinvoinnin vaaliminen on monissa toimistoissa jäänyt muiden tavoitteiden jalkoihin. Yleisiä näkymiä arvioitaessa huolettaa se, millainen sija arkkitehtuurilla on jatkossa rakennusalan kehityksessä. Merkittävään oman yrityksen kasvuun uskoo vain harva alan omistaja ja yrittäjä.

Tämä selviää toimialatutkimuksessa, jonka Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry toteuttivat jäsenilleen. Tieto kerättiin sähköpostikyselyllä elokuussa 2011. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tutkimukseen vastasi 777 jäsentä, joista 69 prosenttia on palkansaajia ja 31 prosenttia yrittäjiä, osakkaita tai palkattuja toimitusjohtajia. Opiskelijajäseniä vastaajista on 10 prosenttia. Suurimmalla osalla, 70 %, pääasiallisin työtehtävä on arkkitehtisuunnittelu.

Lue lisää
PDF 254Kt

Julkaistu 19.9.2011

Takaisin