Ryhmärakennuttamisen etuja ajamaan uusi yhdistys

Ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneiden tahojen etuja ajamaan on Helsingissä 18. elokuuta perustettu uusi yhdistys Ryhmärakennuttajat ry. Yhdistys aikoo vaatia muun muassa parempia taloudellisia ja oikeudellisia toimintaedellytyksiä ryhmärakennuttamiselle.

Yhdistyksen hallitukseen on valittu asukasryhmien, suunnittelijoiden sekä rakennuttajakonsulttien edustajat. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Sarakorpi sekä muiksi hallituksen jäseniksi Jyrki Haavisto, Timo Kauppinen, Salla Korpela, Kalle Kärkkäinen ja Reijo Pesonen.

Perustetun yhdistyksen tavoitteena on parantaa ryhmärakennuttamisen toimintaedellytyksiä muun muassa seuraavin tavoin:

- Asuntokauppaa säänteleviin lakeihin ja laintulkintoihin sekä viranomaiskäytäntöihin vaikuttaminen

- Edistää ryhmärakennuttamisen toimintamallien, sopimusmallien ja muiden käytäntöjen luomista ja kehittämistä

- Ryhmärakennuttamisen rahoitusmallien kehittäminen

- Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran rahoitus- ja kehittämispanosten suuntaaminen tukemaan ryhmärakennuttamista

- Kuntien tonttipolitiikkaan vaikuttaminen

- Asumisvaihtoehtojen kehittäminen

- Tiedon tuottaminen ja levittäminen ryhmärakennuttamisvaihtoehdosta

Uuden yhdistyksen viestintäkanavana toimii ryhmärakennuttamisen portaali www.ryhmarakennuttaminen.fi,
joka avattiin keväällä 2011. Portaalin on toteuttanut Uudenmaan kehitysyhtiö Culminatum Innovation Oy Ltd, joka on tukenut myös yhdistyksen perustamista.

Julkaistu 20.8.2011

Takaisin