Espoon Tapiolan Kaupinkalliolle asuinkerrostaloja

Espoon Tapiolassa sjaitsena Kaupinkallion alue on yksi parhaista Tapiolan keskustassa sijaitsevista rakentamattomista alueista. Kipailun kohteena olleille tonteille on tarkoitus rakentaa asuntoja. Niille voidaan toteuttaa yhteensä kolme pistemäistä, 4-5 kerroksista asuinkerrostaloa, kukin kerrosalaltaan 1500 km2. Kilpailun tavoitteena oli saada esteettisesti, toiminnallisesti ja teknisesti hyviä vaihtoehtoja tonttien jatkosuunnittelua ja rakentamista varten. Tarkoituksena oli alueen keskeisten arvojen ja merkittävän kulttuuriympäristön korostaminen taloudellisesti järkevissä puitteissa.

Kilpailuun kutsuttiin neljä toimistoa: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy, Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy, Arkkitehtiryhmä A6 Oy ja Arkkitehtitoimisto Juha Mutanen Oy.

Palkintolautakunta totesi kilpailutyön ”Rusetit vinossa” täyttävän parhaiten kilpailuohjelman tavoitteet ja päätti yksimielisesti asettaa sen ensimmäiselle sijalle. Voittaneen työn tekijöiksi osoittautuivat Arkkitehdit SAFA Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy:stä, avustajinaan arkkitehdit SAFA Sanna Jauhiainen, Julius Jääskeläinen, Miia Nieminen sekä arkkitehti yo Henrik Kaasinen. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Ehdotuksesta todettiin seuraavaa: "Ehdotuksen arkkitehtoninen kokonaisote on varmaa ja kaunista, ja sen mukanaan tuoma identiteetti on onnistunut. Kilpailutyö ilmentää kilpailussa parhaiten modernia konstailematonta tulkintaa Tapiolan arkkitehtuurista, sileävalupintaisella betonijalustalla ja ylimmän kerroksen ateljee-tyyppisellä selkeälinjaisella massalla, joka on lasitettua mustaa klinkkerilankkua."

Lue lisää:

Voittanut ehdotus "Rusetit vinossa", Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen


Julkaistu 17.6.2011

Takaisin