EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinnot haettavana

EU:n ja Europa Nostran vuoden 2012 kulttuuriperintöpalkinnot ovat haettavana. Palkinnot jaetaan vuosittain hyville kulttuuriperintöä säilyttäville hankkeille.

Palkinnon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä ja parantaa sen arvostusta. Ajatuksena on myös esimerkin voimalla rohkaista uusiin toimiin kulttuuriperinnön varjelemiseksi, tukea korkeatasoista konservointiosaamista sekä edistää tietojen ja kokemuksien vaihtoa Euroopassa. Kymmenentuhannen euron suuruisia pääpalkintoja jaetaan vuosittain korkeintaan kuusi. Lisäksi jaossa on enintään 25 tunnustuspalkintoa.

Palkinnot ovat haettavana neljässä eri kategoriassa: 1. suojelu ja konservointi, 2. tutkimus, 3. yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautunut toiminta sekä 4. koulutus ja tietoisuuden lisääminen.

”Suomesta on tehty jonkin verran erityisesti vanhojen rakennusten korjaushankkeisiin liittyviä hakemuksia. Toivoisin, että myös hienoille koulutuksellisille hankkeille ja omistautuneelle toiminnalle haettaisiin palkintoa Suomesta. Hakemuksemme ovat olleet tavallisesti erittäin hyviä ja olemmekin vuosien mittaan menestyneet varsin hyvin palkintojen jaossa”, Europa Nostran valtuuston jäsen ja Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja Markus Bernoulli toteaa.

Valintakriteereitä ovat työn tai tutkimuksen laatu, taiteellinen, kulttuurinen ja yhteisöllinen arvo, esillepano, autenttisuus ja rehellisyys. Huomiota kiinnitetään myös mm. hankkeen kulttuuriseen kestävyyteen, esittelyyn, kasvatuksellisuuteen, rahoitukseen, hallintoon ja sosiaaliseen vastuullisuuteen. Hankkeet voivat olla pieniä tai isoja, paikallisia tai kansainvälisiä.

Hakemukset tulee toimittaa Europa Nostraan viimeistään 1. lokakuuta.

Lisätietoa vuoden 2012 palkinnoista ja hakemuskaavakkeet:

http://www.europanostra.org


Omistautuva työ palkittiin

Vuoden 2011 kulttuuriperintöpalkintojen Grand Prix -palkinnot menivät Belgiaan, Espanjaan, Iso-Britanniaan, Kyprokselle ja Puolaan.

Kulttuuriperinnölle omistautuneesta toiminnasta pääpalkinnon sai puolalainen Szymon Modrzejewski, joka on 25 vuoden ajan omistautunut hylättyjen hautausmaiden kunnostamiseen, apunaan vapaaehtoisia nuoria.

Belgiasta pääpalkinnon sai Antwerpenin päärautatieaseman samanaikainen modernisointi ja entisöinti entiseen loistoonsa. Espanjan Valenciasta palkittiin Ademuzin esiteollisen rakennusryhmän entisöintihanke.
Iso-Britanniasta pääpalkinnon sai Hackfallin metsäpuiston entisöinti North Yorkshiressä ja Weald & Downlandin ulkoilmamuseo ja koulutuskeskus Länsi-Sussexissa ansiokkaasta konservointikoulutuksestaan. Kyprokselta rahapalkinnon sai Nicosian kaupunginmuurien ympäröimän kaupungin turvavyöhykkeen arkkitehtonista kulttuuriperintöä käsittelevä tutkimustyö.

Pääpalkinnon saajat valittiin jo aiemmin keväällä julkistetuista 27 palkinnonsaajan joukosta. Valinnat julkistivat EU:n koulutuksesta ja kulttuurista vastaava komissaari Androulla Vassilou ja Europa Nostran puheenjohtaja tenori Placido Domingo 11. kesäkuuta Amsterdamissa.

Suomesta pääpalkinnon on saanut aiempina vuosina kaikkiaan kaksi hanketta: Kesälahden kirkon kellotapulin restaurointityö vuonna 2009 ja kivikautta esittelevä ulkoilmamuseo Kierikkikeskus Yli-Iissä vuonna 2002.


Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö sekä paikallisten ja kansallisten kulttuuriperintöyhdistysten liitto, johon voi liittyä myös yksityisjäsenenä. Järjestöllä on yli 400 jäsen- tai liitännäisjäsenyhteisöä eri puolilla Eurooppaa. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa.

Europa Nostra jakaa kulttuuriperintöä koskevaa tietoa, antaa neuvontaa sekä järjestää tiedotuskampanjoita kulttuuriperinnön säilyttämisen puolesta.

Suomeen perustettiin maaliskuussa 2011 järjestön paikallisyhdistys Europa Nostra Finland, jonka toimisto on Suomen Kotiseutuliitossa Helsingissä.

http://www.kotiseutuliitto.fi / http://www.europanostra.org

Julkaistu 3.8.2011

Takaisin