Markus Bernoullista Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja

Muut hallituksen jäsenet ovat Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön puheenjohtaja Benito Casagrande, Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Heikki Kukkonen ja arkkitehti Tapani Mustonen. Suomen Arkkitehtiliitolle varattiin lisäksi mahdollisuus nimetä hallitukseen henkilö.

EuNoFin toimisto on Suomen Kotiseutuliiton toimiston yhteydessä Helsingissä.
”Yhdistyksen perustaminen on ollut haaveenani vuosien ajan. Sen avulla on mahdollista luoda uudenlaista yhteistoimintaa suomalaisella kulttuuriperintökentällä ja peilata suomalaista kulttuuriperinnön hyväksi tehtävää työtä siihen, mitä muualla Euroopassa tehdään”, Markus Bernoulli toteaa.

Toivomuksena on, että mahdollisimman moni kulttuuriperintöjärjestö liittyisi jäseneksi. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on jo päättänyt hakea järjestön jäsenyyttä. Suomalaisia Europa Nostran ja EuNoF jäseniä ovat Suomen Kotiseutuliiton lisäksi mm. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö. Järjestöllä on myös joitakin suomalaisia kannatusjäsenyhteisöjä ja henkilöjäseniä. Jokainen emojärjestö Europa Nostran jäsen on automaattisesti EuNoFin jäsen.

Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö ja kulttuuriperintötoimijoiden kattojärjestö, johon voi liittyä myös yksityisjäsenenä. Järjestöllä on yli 400 jäsen- tai kannatusjäsenyhteisöä eri puolilla Eurooppaa. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa, ja se on saanut tehtäväkseen jakaa EU:n vuosittaiset kulttuuriperintöpalkinnot.

Europa Nostra herättää ihmisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstä, parantaa sen käyttömahdollisuuksia ja edistää pääsyä tutustumaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Tällaisia ovat arkkitehtonisesti tai historiallisesti mielenkiintoiset rakennukset, luontokohteet sekä erilaiset esine- ja taidekokoelmat.
Järjestön nimi Europa Nostra on latinaa ja tarkoittaa ”meidän Eurooppaamme”. Myös esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Italiassa on Europa Nostran maaedustustot.

Kuva:
http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/kotiseutuliitto/kuvat/Markus%20Bernoulli.JPG (943kt)

Lisätietoa:
- Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja Markus Bernoulli puh. 044 511 5734, markus.bernoulli @ nic.fi
- Europa Nostra Finlandin sihteeri Anna-Maija Halme puh. (09) 612 63225 anna-maija.halme @ kotiseutuliitto.fi
- http://www.europanostra.org
- http://www.kotiseutuliitto.fi

Julkaistu 10.5.2011

Takaisin