Jakomäentien SUTA-kilpailu ratkesi

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (Att) ja kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) järjestivät suunnittelu- ja tarjouskilpailun Jakomäen korttelin, tontin 20 täydennusrakentamisesta. Kilpailun tarkoituksena oli löytää asemakaavoituksen pohjaksi ja rakennusten toteuttamiseksi ympäristöä parantava, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

Kilpailuun kutsuttiin Verstas Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy, Arkkitehtitoimisto Huuhtanen-Metsähonkala-Viherkoski Oy ja Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Pekka Piirta.

Arviointiryhmä totesi ehdotuksen "Aura" täyttävän parhaiten kilpailuohjelman tavoitteet, ja päätti yksimielisesti asettaa sen ensimmäiselle sijalle. Tekijöiksi paljastui arkkitehti SAFA Petri Piirta, avustajinaan Pirkko ja Pekka Piirta Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Pekka Piirta.

Katso arvostelu ja ehdotusten kuvat

Voittanut ehdotus "Aura", Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Pekka Piirta

Voittanut ehdotus "Aura", Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Pekka Piirta

Julkaistu 15.4.2011

Takaisin