Senaatti-kiinteistöt palkitsi vuoden hankkeita

Lehdistötiedote 12.04.2011

Senaatti-kiinteistöt on valinnut vuodesta 1987 lähtien vuosittain valmistuneista kohteistaan Vuoden rakennushankkeen, jossa esimerkillisesti toteutuvat julkiselle rakentamiselle ja hankkeelle asetetut tavoitteet. Vuodesta 2009 alkaen Senaatti-kiinteistöt on lisäksi valinnut Vuoden työympäristöhankkeen ja Vuoden energiahankkeen korostaakseen näiden tekijöiden tärkeyttä julkisessa toimitilajohtamisessa.

Tilaajana Senaatti-kiinteistöt haluaa tunnustuksellaan kannustaa ja tuoda esiin osaavia suunnittelijoita, tekijöitä ja yhteistyökumppaneitaan.

Juhlavuoden rakennushanke: Helsingin Musiikkitalo
Kolmen omistajan ja kolmen päätoimijan ainutlaatuinen yhteishanke on monista käänteistä huolimatta onnistuttu viemään hyvin läpi tavoitteiden puitteissa. Hankeprosessin kaikki toimintatavat, hankesuunnittelusta käyttöönottoon on jouduttu räätälöimään yksilöllisesti hanketta varten. Päätavoitteen eli akustiikan onnistumisen eteen on työskennelty johdonmukaisesti hankkeen kaikissa vaiheissa: sijaintiselvityksistä rakennedetaljien suunnitelmiin ja niiden toteutuksen valvontaan.

Kaupunkikuvallisesti rakennus on löytänyt hyvin paikkansa monia arvoja sisältävässä ympäristössä. Musiikkitalon myötä Eduskuntatalon ja Mannerheimintien varren kulttuurirakennusten ketju puistoineen ja aukioineen saadaan valmiiksi. Musiikkitalo yhdistää sekä kaupunkikuvallisesti että toiminnallisesti Etu-Töölön Rautatieaseman ympäristöön. Pääsuunnittelija: LPR-Arkkitehdit ja pääurakoitsija: SRV.

Juhlavuoden energiahanke: Synergiatalon suunnittelukilpailun energiatehokkuusratkaisut
Synergiatalon suunnittelukilpailu ja tuleva toimitila näyttävät energia- ja ekotehokkaan rakentamisen suuntaa. Suunnittelukilpailun tavoitteeksi asetettiin materiaalitehokas, lähes nollaenergiarakennus. Voittajaehdotus yhdisti onnistuneesti arkkitehtonisen omaleimaisuuden kohtuukustannuksin toteutettuun energiatehokkuuteen. Ehdotuksessa päästiin kilpailutöiden pienimpään energiankulutukseen. Myös 30 vuodelle lasketut energiankäytön ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt olivat alhaisimmat. Rakennuksen päämateriaali on puu.

Suunnittelukilpailu osoitti, että ympäristötavoitteet eivät rajoita luovuutta, vaan parhaimmillaan synnyttävät uusia innovaatioita, jotka puolestaan luovat edellytykset aikaamme heijastavalle uudelle, mielenkiintoiselle arkkitehtuurille. Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto JKMM työryhmineen.

Juhlavuoden työympäristöhanke: Tekesin työympäristökonsepti
Lähtökohtana Tekesin työympäristön kehittämisessä oli tietotyön muutos ja sen vaikutukset työympäristöön. Tavoitteena oli löytää Tekesin strategiaa, kilpailukykyä ja liikkuvaa ja monipaikkaista työtä parhaiten tukeva työympäristöratkaisu.

Kehittämishankkeen tuloksena Tekes on ensimmäinen valtion toimija, joka aikoo siirtyä pääosin mobiiliin työympäristöön ja on laatinut linjaukset työympäristöjohtamiselle. Tiloille asetettiin myös korkeat ekotehokkuustavoitteet: toimitilojen aiheuttaman hiilijalanjäljen arvioidaan pienentyvän jopa 300 hiilitonnia vuodessa. Konsulttina hankkeessa toimi Workspace Oy.

Julkaistu 13.4.2011

Takaisin