Eurooppalainen arkkitehtijärjestö ACE: Kestävä kehitys edellyttää laadukasta suunnittelua

Eurooppalaisten arkkitehtiliittojen yhteenliittymän, Architects’ Council of Europe:n (ACE) yleiskokous pidettiin 24.4. Helsingissä. Eurooppalaiset jäsenjärjestöt toivat kokoukseen terveiset kotimaidensa rakennusalan tilasta. Yleiskokouksessa todettiin, että nykyisessä taloustilanteessa laadukkaan rakentamisen merkitys korostuu.

- Maankäytön, kaupunkisuunnittelun, rakentamisen ja arkkitehtisuunnittelun ohjenuorana pitää olla ennen kaikkea kestävä kehitys ja pitkän aikavälin taloudellisuus, ACEn yleiskokouksen puheenjohtaja Juhani Katainen toteaa.

Eurooppalaisilta päättäjiltä edellytetään nyt ymmärrystä arkkitehtisuunnittelun ja rakentamisen pitkäaikaisista vaikutuksista kansalaisten elämään. Arkkitehdin merkitys rakennushankkeessa on olennainen, sillä rakennuksen tulevat käyttökustannukset ja esimerkiksi energiataloudellisuus määräytyvät pitkälti suunnitteluvaiheessa.

- Tilanne on huolestuttava: jo nyt taantuma näyttää ajaneen markkinat tilanteeseen, joka ei palvele kansantaloudellisia tavoitteita. Pelkkään hintakilpailuun perustuvan suunnittelupalvelujen hankinnan ikävät seuraukset paljastuvat tulevien vuosikymmenien aikana, SAFAn puheenjohtaja Rainer Mahlamäki toteaa.

Nykyisen hankintalain toimivuuden arviointi on parhaillaan käynnissä. Hankintalain pitäisi palvella aidosti rakentamisen laatua ja pitkän aikavälin kokonaistaloudellisuutta.

- Suunnittelupalveluja koskevien tarjousten kokonaisedullisuuden arviointiin on kehitetty hinta-laatu-arviointityökaluja. Näiden työkalujen käyttöä tulisi edellyttää julkisilta hankintayksiköiltä. Suunnittelupalvelujen kilpailuttaminen pelkän hinnan perusteella edistää vääränlaista kehitystä, Mahlamäki painottaa.

ACE muistuttaa myös eurovaaliehdokkaita kestävän kehityksen periaatteista vaaliohjelmia ja -kampanjoita suunnitellessaan. ACE tulee jakamaan vaaliehdokkaille listan kestävän kehityksen suosituksista lähiviikkoina.

Lisätietoja:
• Rainer Mahlamäki, pj, SAFA
p. 050 337 6231
• Päivi Virtanen, tiedottaja, SAFA
p. 050 570 4180

Julkaistu 6.5.2009

Takaisin