TEKin työmarkkinatutkimus 2010 valmistui

TEKin työmarkkinatutkimus 2010 kertoo, että vakituisessa kokopäivätyössä olevien arkkitehtien keskiarvopalkka oli 3 990 euroa (joulukuussa) ja mediaani 3 818 euroa. Samoissa luvuissa ovat TEKin jäsenistä myös maisterin tutkinnon suorittaneet.

Edelliseen vuoteen verrattuna arkkitehtien palkkakehitys on ollut sama kuin diplomi-insinööreillä eli 2,2 prosenttia.

Naisarkkitehti hankki keskimäärin 3 715 euroa ja miesarkkitehti 4 166 euroa. Muuttujien vakioinnin jälkeen selviää, että arkkitehtinaisen euro on 95 senttiä.

Arkkitehdit häviävät palkoissa diplomi-insinööreille, jotka kuittaavat noin 4 prosenttia parempia palkkoja. Suunnittelualalla diplomi-insinöörien keskipalkka oli 4 324 euroa (mediaani 3 995 euroa).

Määräaikaisissa tehtävissä työskentelevien palkat olivat roimasti pienemmät kuin vakituisessa työsuhteessa olevien palkat. Määräaikaiset arkkitehdit saivat joulukuussa palkkaa 3 174 euroa (mediaani 3 100).
Vastanneista arkkitehdeistä määräaikaisten osuus oli 5,3 prosenttia.

Johtotehtävissä hankkii parhaiten
Työmarkkinatutkimuksessa saadusta tiedosta on rakennettu palkkamalleja, jotka esittävät palkan riippuvuutta muista muuttujista mahdollisimman pelkistetysti.

Palkkamallin muuttujista arkkitehtien palkkaan vaikuttaa negatiivisesti työskentely yliopistoissa (- 9,7 %). Rakennusalan työpaikka tuotti myös miinusta - 1,7 %, samoin suunnittelualan työ - 1 %. Jos olet nainen, se pienentää palkkaasi - 4,9 %. Määräaikaisuus kurjistaa vielä enemmän,
- 14 %:n verran.

Karkeasti ottaen TEKin jäsenten palkkahaitarin peränpitäjäksi joutuu, jos on yliopistossa määräaikaisessa työsuhteessa oleva nuori naisarkkitehti. Myönteistä vaikutusta tuloihin tuottavat johdon (40,8 %) tai ylemmän keskijohdon tehtävät (17,4 %), erittäin vaativat asiantuntijatehtävät (9,6 %) tai työskentely strategisen suunnittelun ja johtamisen tehtävissä (11,9 %).

Työpaikka pääkaupunkiseudulla vaikuttaa myönteisesti (9,6 %), samoin matkustamista sisältävä työ (5,8 %). Arkkitehtien palkat löytyvät TEK-lehden laajasta työmarkkinatutkimuspaketista. Lehti ilmestyy perjantaina 18.3.

Vastanneissa yhtä paljon naisia ja miehiä
Työmarkkinatutkimukseen vastasi 351 arkkitehtiä, joista 323:lta saatiin viime vuoden palkkatiedot. Vastanneita on noin 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, mikä lisää tulosten luotettavuutta. Tosin kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi tälläkään vastausmäärällä tehdä. 47,1 prosenttia vastanneista arkkitehdeistä työskenteli suunnittelualalla ja yli 27 prosenttia kunnissa.

36,2 prosenttia oli vaativissa asiantuntijatehtävissä, 25,4 prosenttia asiantuntijatehtävissä, ylemmässä keksijohdossa 17,6 prosenttia ja erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä 13 prosenttia. Vastanneista arkkitehdeistä naisia ja miehiä oli likimain yhtä paljon.

Julkaistu 18.3.2011

Takaisin