Europa Nostra Finland -yhdistys perustettiin

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä suomalaisten Europa Nostran jäsenten yhteistoimintaa ja edistää järjestön pyrkimyksiä Suomessa. Europa Nostra herättää ihmisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstä, parantaa sen käyttömahdollisuuksia ja edistää pääsyä tutustumaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Tällaisia ovat arkkitehtonisesti tai historiallisesti mielenkiintoiset rakennukset, luontokohteet sekä erilaiset esine- ja taidekokoelmat.

– Toivon että mahdollisimman moni kulttuuriperintöjärjestö liittyy mukaan ja että yhdistyksestä tulee Suomessa koko kenttää yhdistävä toimija, Europa Nostran valtuuston jäsen, arkkitehti Markus Bernoulli sanoo.

Europa Nostran näkyvin toimintamuoto on vuotuisten omien ja Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintojen jakaminen hyville kulttuuriperintöhankkeille.

Suomalaiset ovat menestyneet hyvin palkintojen jaossa. Viimeksi vuonna 2009 pääpalkinto tuli Suomeen Kesälahden kirkon kellotapulin ansiokkaasta restaurointityöstä.

Suomalaisia Europa Nostran jäseniä ovat Suomen Kotiseutuliiton lisäksi Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö. Lisäksi järjestöllä on joitakin suomalaisia kannatusjäsenyhteisöjä ja henkilöjäseniä.

Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö ja kulttuuriperintötoimijoiden kattojärjestö, johon voi liittyä myös yksityisjäsenenä. Järjestöllä on yli 400 jäsen- tai kannatusjäsenyhteisöä eri puolilla Eurooppaa. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa.

Järjestön nimi Europa Nostra on latinaa ja tarkoittaa ”meidän Eurooppaamme”. Myös esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Italiassa on Europa Nostran maaedustustot.

Lisätietoa:
Europa Nostran valtuuston edustaja Markus Bernoulli puh. 044 511 5734, markus.bernoulli @ nic.fi

Suomen Kotiseutuliiton pääsihteeri Lassi Saressalo puh. 050 590 2210, liiton toimisto (09) 612 6320. lassi.saressalo @ kotiseutuliitto.fi

Suomen Kotiseutuliiton tiedottaja, hankesuunnittelija Anna-Maija Halme puh. (09) 612 63225, anna-maija.halme @ kotiseutuliitto.fi

http://www.europanostra.org
http://www.kotiseutuliitto.fi

Julkaistu 17.3.2011

Takaisin