Saukonpaaden tonttien suunnittelukilpailussa kaksi voittajaa

Lemminkäinen Talo Oy:n yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa järjestämän kilpailun tavoitteena oli löytää korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma tonttien jatkosuunnittelun pohjaksi. Tonteille rakennetaan vapaarahoitteisia omistusasuntokohteita, joihin etsittiin toiminnallisesti, esteettisesti, teknisesti ja taloudellisesti tasapainoista ratkaisua.

Tontin 9 rakennusoikeus on 4100 k-m2, jonka lisäksi ensimmäiseen kerrokseen saa rakentaa 400 k-m2 asukkaiden yhteistiloja. Ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittaa 200 k-m2 liike- tai työtilaa, mikä kuuluu kerrosalaan. Tontin 10 rakennusoikeus on 5700 k-m2, jonka lisäksi ensimmäiseen kerokseen saa rakentaa 600 k-m2 asukkaiden yhteistiloja.

Kilpailuun kutsuttiin neljä toimistoa; Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, Optiplan Oy ja Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy.

Tuomaristo päätti yksimielisesti asettaa kilpailussa jaetulle ensimmäiselle sijalle ehdotukset "Vesihiisi" ja "Toinen Helsinki". Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen. Tuomaristo suositteli, että kilpailun kohteena olevan korttelin toteuttamista jatketaan ehdotuksen ”Vesihiisi” pohjalta, ja että jatkossa kilpailualueen viereisen korttelin tonteille laaditaan viitesuunnitelma ehdotuksen ”Toinen Helsinki” pohjalta.

Ehdotuksen "Toinen Helsinki" oli laatinut Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:stä arkkitehdit SAFA Jussi Murole ja Daniel Bruun työryhmineen. Ehdotuksesta sanottua: "Ehdotus sisältää hyvät kaupunkikuvalliset ainekset omaleimaisen kaupunkikorttelin syntymiselle ja monia kaupunkiasumista ja sen monipuolistamista tukevia ideoita ja yksityiskohtia.

Ehdotuksen "Vesihiisi" oli laatinut Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:stä, arkkitehti SAFA Hannu Jaakkola työryhmineen. Ehdotuksesta todettiin muun muassa seuraavaa: " Ehdotus tarjoaa omalta osaltaan kaupunkikuvallisesti hyvät edellytykset Saukonpaaden merellisen rantafasadin muodostumiselle. Jatkossa tulee varmistaa, että suunnitelman erityisominaisuudet säilyvät myös toteutusvaiheessa.


Lue lisää:

Ehdotus "Toinen Helsinki", Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Ehdotus "Vesihiisi", Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

Julkaistu 14.3.2011

Takaisin