Rakennustiedon ga-palkinto erikoisasiantuntija 
Tiina Valpolalle

Gumel&GA


Rakennustiedon ga-palkinto myönnetään joka toinen vuosi Gunnel Adlercreutzin rahastosta henkilölle tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa. Palkinto myönnettiin Tiina Valpolalle seuraavin perusteluin: "Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 1998 arkkitehtuuripoliittisen ohjelman (APOLI), jonka seuranta ja edistäminen annettiin valtion rakennustaidetoimikunnan tehtäväksi. Arkkitehtuuripolitiikalla tuetaan hyvän rakennetun ympäristön
syntyä ja vaalimista. Suomi kuuluu arkkitehtuuriohjelmien pioneerimaihin ja Suomen ohjelmaa on käytetty mallina muiden Euroopan maiden ohjelmien laadinnassa.

Parhaillaan on valmisteilla ohjelman jatkokehitystyö, jonka odotetaan päättyvän vuoden 2011 lopulla uuden ohjelman julkistamiseen. Erityisasiantuntija Tiina Valpola on aktiivisella ja pitkäjänteisellä
toiminnallaan Apolin agenttina Suomen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman seurantatyössä merkittävästi vaikuttanut uuden ohjelman eteenpäin viemiseen. Hänen vahva panostuksensa arkkitehtuuripolitiikkaan on tullut tunnetuksi myös kansainvälisesti."

Rakennustiedon ga-palkinnon palkintolautakuntaan kuuluivat kehittämisinsinööri Ifa Kytösaho, Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus, kehittämisosasto, pj.; hankejohtaja Anne
Sandelin, Jyväskylän kaupunki/RAKLI ja toimitusjohtaja Helena Soimakallio, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.

Rakennustiedon ga-palkinnon ovat aiemmin saaneet:
− v. 2007 WWF/ pääsihteeri Timo Tanninen, markkinointipäällikkö Anneli Alfthan
− v. 2009 Toimitusjohtaja Helena Soimakallio/RIL
Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen säätiö, jonka taustana on koko Suomen rakennusala edustettuna
edustajistossa 50 alan eri järjestön kautta. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus-
ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden
tehtäviensä ohella mm. jakamalla stipendejä. Lisäksi säätiö jakaa tunnustuksena seuraavia palkintoja
alan kehittäjille:
- UICB:n rakennustietopalkinto tunnustuksena henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan
on merkittävästi vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen rakennusalalla;
- Pietilä-palkinto tunnustuksena nuorelle arkkitehdille, joka on tehnyt merkittävää työtä arkkitehtuurin
uudistamiseksi;
- RAKEVA-palkinto henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien
toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa sekä
- vuosittain jaettava alueellinen Rakennustietopalkinto, joka myönnetään yksityiselle henkilölle tai työryhmälle,
joka on alueyksikön toimialueella erityisesti edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa
tietoa tuottamalla, jakamalla tai sitä hyväksi käyttämällä.

Lisätietoja: hallituksen sihteeri Christer Finne, christer.finne @ rakennustieto.fi, puh. 0207 476 302

Julkaistu 4.2.2011

Takaisin