Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontoihin yhtenäiset toimintatavat

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten rakennusvalvonnat esittelivät sopimiaan ja luvassa olevia yhteisiä tulkintoja ja toimintatapoja yhteistyöseminaarissaan Helsingissä perjantaina. Yhteistyöllä on saatu aikaan asiakkaita jo nyt helpottavia yhtenäisyyksiä, mutta vuoteen 2013 mennessä pyritään yhteismitallisuuteen kaikissa pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen lomakkeissa, ohjeissa ja tulkinnoissa. Jatkossa rakennusvalvontojen toimintatapayhteistyöhön osallistuu muitakin isoja kuntia, etunenässä Turku ja Oulu.

Seminaarissa kuultiin ajatuksia rakennnetun ympäristön valvonnasta ja kehittämisestä muun muassa asuntoministeri Jan Vapaavuorelta, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatilta ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilältä. Ministeri näkee rakennusvalvonnan tärkeänä neuvontaa antavana viranomaisena, jonka toiminnan pitäisi olla entistä enemmän ennakoivaa. Tulevina vuosina ministeri toivoo rakennusvalvontojen muodostavan useiden kuntien yhteisiä suurempia rakennusvalvontayksiköitä. Ennakoivuutta kaipaili myös toimitusjohtaja Pipatti, vaikka kertoikin rakennusalan toimijoiden olevan pääosin tyytyväisiä rakennusvalvontaan. Apulaiskaupunginjohtaja Penttilä kertoi esimerkkejä hyödyllisestä ja pitkäkestoisesta kuntarajoja ylittävästä yhteistyöstä, ja uskoi pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojenkin yhteistoiminnan kuuluvan samaan joukkoon.

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteistyö on ollut jo nyt esimerkkinä monille kunnille ja seuduille maantieteelliset rajat ylittävästä, sujuvasta ja tavoitteellisesta rakennusvalvontatyöstä.Tiiviin yhteistyön tuloksena on ollut yhteisiä tulkintoja yhteisistä asioista, siitä miten rakentamista koskevia säädöksiä ja määräyksiä sovelletaan pääkaupunkiseudun rakennnusvalvontojen lupakäsittelyssä ja työmaa-aikaisessa valvonnassa.

Myös kaupunkien rakennusvalvontataksat muistuttavat toisiaan. Yhdessä sovituille toimintatavoille on oma internetsivunsa osoitteessa http://www.pksrava.fi. Sivu on niin rakennusvalvontojen asiakkaiden kuin henkilökunnankin ahkerassa käytössä.

Lisätiedot
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto
virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen, p. (09) 310 26220
Vantaan kaupunki, rakennusvalvonta
rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki, p. (09) 050 5592082

Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskus
rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi, p. (09) 816 26600
Kauniaisten rakennusvalvonta rakennustarkastaja Sirkka Lamberg p. (09) 505 6209

Julkaistu 31.1.2011

Takaisin