Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu: ekokaupunki Sipooseen vai jotakin aivan muuta?

Sipoon kunta julkistaa vuoden 2011 alussa kansainvälisen suunnittelukilpailun, jolla etsitään ideoita kestävän yhdyskunnan luomiseksi Söderkullaan nk. Sibbesborgin alueelle.

Kilpailualue sijaitsee 30 km Helsingistä itään. Sen maaseutuidyllissä ei ole juuri säröjä, mitä Porvoonväylää ajaessa voi ihmetellä näinkin lähellä pääkaupunkia. Tulevaisuudessa alueelta voi löytyä koti jopa 100 000 ihmiselle. Sukkuloivatko asukkaat raideliikenteellä pääkaupunkiseudun työpaikkoihin vai tekevätkö he ainakin osittain etätyötä kotoisissa keitaissa yhteisöllisesti eläen, huolehtien niin lapsista kuin vanhuksista, sekä harrastaen palstaviljelyä ja erämaaluonnossa samoilemista?

”Sipoota on rakennettu toistaiseksi vain vähän, enemmänkin poikkeusluvin kuin noudattaen selkeitä kaavoitusperiaatteita. Nyt meillä on upea mahdollisuus tehdä jotakin aivan uutta ja toimia kaupunkilaboratoriona paitsi koko Suomelle myös globaalisti,” sanoo kilpailua valmisteleva aluekehitysarkkitehti Sirkku Huisko Sipoon kunnasta.

Nouseeko Sipoon pelloille futuristista DigiEcoa Kiinan malliin, vai laajenevatko Helsingin urbaanit liepeet Östersundomista Sipoonrantaan ja sieltä Sibbesborgiin Lemminkäisen laulumaille? Kestävään kehitykseen erikoistuneiden huippuarkkitehtien lisäksi alueen suunnittelussa kuullaan alusta asti myös muita asiantuntijoita sekä nykyisiä sipoolaisia, jotka tuntevat hyvin alueen palvelut, luonnon sekä kulttuurin.

Vaikka kaikki muu alueella olisi uutta, ei Sibbesborgia rakenneta täysin irralleen sen omaleimaisesta historiasta. Nimi Sibbesborg tulee linnasta, joka rakennettiin alueen keskellä sijainneeseen saareen jo 1300-luvulla. Nyt rantaviiva on vetäytynyt, mutta korkeat kalliot ja jäljelle jääneet perustukset kertovat tarinaa puolustuslinnan menneisyydestä.

Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailua valmistellaan Sipoossa lokakuun viimeisellä viikolla järjestettävillä työpajoilla
25., 27. ja 28.10. Ensimmäinen työpaja kirkastaa vision, toinen muotoilee kilpailun raamit ja kolmas kehittää kilpailuohjelmaa.

Työpajoihin voi osallistua netissä osoitteessa http://www.sibbesborg.net. Työpajat alkavat kello 12 ja jatkuvat noin kello 16 asti.

LISÄTIETOJA:
Kehitysjohtaja Mikko Aho
mikko.aho (at) sipoo.fi, puh. 09 2353 6700

Aluekehitysarkkitehti Sirkku Huisko
sirkku.huisko (at) sipoo.fi, puh. 09 2353 6702

Julkaistu 22.10.2010

Takaisin