Restaureringskonst - post-masterkurs restaurering och kulturarv

Stockholm, Sverige, Kungl. Konsthögskolans arkitekturavdelning 7.5.2018 08.00 - 13.00

Kurs på avancerad nivå, 60 hp.

Kursen ger spetskompetens åt professionellt verksamma inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas genom föreläsningar, workshops, seminarier och projektarbeten. Kursen Restaureringskonst vänder sig till arkitekter (samtliga inriktningar), civilingenjörer, antikvarier, projektledare med flera.

Periferin i centrum

Genom kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm undersöker vi det byggda kulturarvet som resurs och motor för samhällsutvecklingen, restaureringskonsten som konsten att förändra utan att fördärva. Det avser frågor från material och metod till landskap och stadsplanering.

Kursen leds av gästprofessor Torun Hammar arkitekt SAR/MSA samt lektor Cecilia Sagrén, arkitekt SIR/MSA. I kursen medverkar också föreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område. Undervisningsspråk svenska.
Liittyvää tietoa

Lataa esite PDF-muodossa
Ilmoittautuminen
Kursen startar 3 september 2018
Ansök senast 7 maj kl 13

För mer information: http://www.kkh.se

Kontakt: Cecilia Sagrén, cecilia.sagren(a)kkh.se, 08-614 40 00