IABSE Workshop Helsinki 2017 – Tietämättömyys, epävarmuus ja inhimilliset virheet rakennetekniikassa

Helsinki 15.2.2017 08.00 - 16.2.2017 16.00

IABSE workshopin teema käsittelee laajasti huomiotta jääneitä tekijöitä rakenteiden turvallisuudessa; tietämättömyyden ja inhimillisten virheiden vaikutuksia. Teema jatkaa myös keskustelua tavanomaisemmista insinööriteknisisistä kysymyksistä kuten epävarmuuksista laskenta- ja kokeellisissa malleissa ja vaurionsietokykyyn perustuvista suunnittelumenetelmistä.

Workshopin järjestää IABSEn Suomen osasto ja RIL. Se järjestyksessään 5. vuosittaisista kansainvälisistä tapahtumista, jotka on järjestetty samojen järjestäjien toimesta. Tapahtumat keskittyvät rakenteiden turvallisuuden ja toiminnallisuuden varmistamiseen liittyviin peruskysymyksiin.

Workshopin tarkoituksena on muodostaa keskusteluyhteys ja –foorumi ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita teemasta laajassa näkökulmasta. Se on tarkoitettu kaikille nuorista ansioituneisiin ammattilaisiin asti – kaikki mielipiteet ja näkökulmat ovat arvokkaita.

Teknillinen ohjelma on kaksipäiväinen ja englanninkielinen. Se on tarkoitettu edistämään vuoropuhelua osallistujien välillä, ja muodostuu kutsuttujen keynote esitysten ja paneelikeskustelujen pohjalle. Workshopissa esitetään myös avoimen call-for-paperisin kautta valikoituja esityksiä. Vertaisarvioidut hyväksytyt kirjoitukset julkaistaan kokoelmakirjassa. IABSE Report –sarjassa.
Liittyvää tietoa

Lataa esite PDF-muodossa
Ilmoittautuminen
ja lisätietoa: http://www.ril.fi/iabse2017
SAFAn jäsenille jäsenhintaan.