Pääsuunnittelijan valtakunnallinen pätevyystentti 16.4.2019

Helsinki, Oulu ja Tampere 16.4.2019 13.00 - 16.00

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n pätevyydentoteamisjärjestelmään kuuluva pääsuunnittelijan pätevyydentoteamisen valtakunnallinen tentti on tarkoitettu kaikille niille pääsuunnittelijan pätevyyttä hakeville, jotka eivät voi korvata pätevyyden myöntämisen edellytyksenä olevaa pääsuunnittelutenttiä kokemuksella. Tentti koostuu 6 kysymyksestä, jotka emeritusprofessori Kari Salonen valitsee ns. tenttikysymyspankista. Päivitetyt tenttikysymyspankki ja kirjallisuusluettelo suositeltavasta pääsuunnittelua koskevasta kirjallisuudesta sekä lisätietoa pääsuunnittelijan pätevyyden toteamisen edellytyksistä löytyvät verkkosivuilta http://www.safa.fi > Koulutus > Suunnittelijapätevyydet. Mukaan tenttiin tarvitaan vain kynä ja kumi – muu tarvittava materiaali jaetaan tentin järjestäjän toimesta.

Tentin hyväksytysti suorittamiseksi osanottajan tulee vastata kuudesta kysymyksestä valitsemaansa viiteen siten, että jokaisesta kysymyksestä kertyy pisteitä ja että saavutettujen pisteiden yhteismäärä on vähintään 60 % tentin maksimipisteistä. Jokaisesta tenttikysymyksestä voi saada korkeintaan 5 pistettä, jolloin koko tentin maksimi pistemäärä on 25 pistettä. Hyväksytysti suoritettu tentti on voimassa 5 vuotta.
Liittyvää tietoa

Lataa esite PDF-muodossa
Ilmoittautuminen
tenttiin tule tehdä perjantaihin 5.4.2019 mennessä alla olevasta linkistä. Ilmoittautuessasi sähköpostitse muistathan ilmoittaa laskutusosoitteesi ja tenttipaikkakunnan. Tentin järjestämisen edellytyksenä ko. paikkakunnilla on, että ilmoittautumisia 5.4. mennessä tulee vähintään 5 kpl.

Tentin hinta on 180 euroa + alv 24 %.

Lisätietoa tentistä ja pääsuunnittelijan pätevyydestä http://www.safa.fi tai pätevyyslautakunnan sihteeriltä Pia Selroos, pia.selroos @ safa.fi ja 041 528 2952.

Seuraava pääsuunnittelijan valtakunnallinen pätevyystentti tullaan järjestämään tiistaina 15.10.2019. Asiasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.
 
 
Ilmoittaudu tähän tapahtumaan