Ajankohtaista

SAFA vaikuttaa

Ehdottajana tai aloitteen tekijänä SAFA voi toimia mm. Tasavallan presidentin myöntämiä arvonimiä anottaessa. Lausunnon antajana, lautakuntien jäseniä nimeämällä tai muulla tavalla SAFA on lisäksi vaikuttamassa myös muihin kuin tässä mainittuihin arvoihin tai tunnustuksiin.

Professorin arvonimi

Professorin arvonimen arvostuksen säilyttämiseksi SAFAn hallitus suosittelee, että niiden määrä arkkitehtien osalta pidetään pienenä. Ehdotuksia tehtäessä tulee kiinnittää huomiota arkkitehtuurin, rakennustaiteen ja SAFAn tarkoituksen alueella saavutettuihin ansioihin. Ehdotukset kunniatohtoriksi kutsumiseksi tehdään korkeakouluille. Arvonimistä aiheutuviin kustannuksiin SAFA ei yleensä osallistu.


ProfessoritGunnel Adlercreutz 23.11.2001
Pekka Salminen 27.11.1998
Arto Sipinen 02.06.1995
Veli Paatela 28.05.1993
Kari Virta 27.05.1992
Ilmo Valjakka 07.06.1991
Pekka Pitkänen 29.12.1988
Kristian Gullichsen 10.01.1986
Veijo Martikainen 09.12.1983
Erik Kråkström 23.06.1975
Heikki Sirén 06.03.1970

SAFA professorit
PDF 102,3Kt