Ajankohtaista

LUENNOITSIJAT 2017

Achim Menges | Stuttgart
Vuonna 1975 syntynyt Achim Menges on Frankfurtissa toimiva arkkitehti ja Stuttgartin yliopiston professori. Hän on vuodesta 2008 lähtien toiminut perustamansa Institute for Computational Designin johtajana.
Menges valmistui arkkitehdiksi lontoolaisesta AA School of Architecture -opinahjosta erinomaisin arvosanoin. Vuodesta 2005 vuoteen 2008 hän toimi muotoilun ja materiaaliopin professorina HfG Offenbachin taideyliopistossa Saksassa.
Achim Mengesin yhdistää työssään morfogeneettistä suunnittelulaskentaa, biomimeettistä tekniikkaa ja tietokoneavusteista suunnittelua. Hän tekee yhteistyötä niin rakennesuunnittelijoiden, tietokoneasiantuntijoiden, materiaalitutkijoiden kuin biologien kanssa.
Achim Menges on kirjoittanut lukuisia tieteellisiä teoksia ja artikkeleja, ja saanut hankkeistaan ja tutkimuksistaan useita kansainvälisiä palkintoja. Achim Mengesin töitä on esillä useissa tunnetuissa museoissa, mm. Vitra-museossa ja Centre Pompidou’n pysyvissä kokoelmissa Pariisissa.


Liam Young | Tomorrows Thoughts Today
Liam Young on pohdiskeleva arkkitehti, joka liikkuu desingnin, fiktion ja tulevaisuuksien välimaastossa. Australiassa arkkitehtikoulutuksensa saanut Liam on työskennellyt maailman johtavissa arkkitehtitoimistoissa (mm. Zaha Hadid Architects). Liam turhautui kuitenkin arkkitehtuurin hitauteen ja perusti oman, urbaanien ympäristöjen tulevaisuuteen keskittyvän ajatuspajansa nimeltä Tomorrows Thoughts Today.
TTT on yhteistyöhön nojaava toimisto, joka kertoo tulevaisuuden kaupungista fiktion, elokuvan ja performanssin keinoin ja tutkii kehittyvien teknologioiden ja ympäristöolojen vaikutuksia ja seurauksia. Liamin hankkeita on mm. tulevaisuuden kaupunkiin sijoittuva science fiction -elokuva ”Under Tomorrows Sky”.
Young on myös ollut mukana perustamassa ”Unknown Fields” - nimistä kokeilevaa studiota. Kyseessä on ympäri maailmaa kiertävä työpaja, joka pyrkii aistimaan uusia trendejä ja havaitsemaan tulevaisuuden trendeistä kertovia heikkoja signaaleja.
Hän toimii Princetonin yliopiston vierailevana professorina ja on luennoinut eri puolilla maailmaa (mm. MIT, Berkeley, Harvard, Nieuwe Instituut ja Van Eyck Academy). Liam Young oli vuoden 2013 Lisbon Architecture Triennalen kuraattori ja toimii ICON-aikakauslehden avustajana.

Lina Ghotmeh | Lina Ghotmeh — Architecture
Ranskalais-libanonilainen arkkitehti Lina Ghotmeh on Pariisissa toimivan Lina Ghotmeh — Architecture -toimiston perustaja ja yksi DGT Architects -toimiston (2006-2016) perustajista. Ghotmehin yhdessä Dan Dorellin and Tsuyoshi Tanen kanssa suunnittelemiin, palkittuihin töihin kuuluu mm. Viron kansallismuseo (Grand Prix Afex 2016 -palkinnon voittaja sekä vuoden 2017 Mies Van Der Rohe Award -palkintoehdokas). Ghotmehin suunnittelema, Pariisiin rakennettava 14-kerroksinen puukerrostalo "Réalimenter Masséna”, voitti Reinventer Paris -innovaatiopalkinnon.
Ghotmehin innovatiiviset ja poeettiset teokset ilmentävät hänen monialaista lähestymistapaansa rakennustaiteeseen. Lina Ghotmeh on saanut runsaasti vaikutteita syntymäpaikkansa Beirutin sodan runtelemasta ympäristöstä ja kehittänyt oman, historiallisesti syvällisen ja materiaalien käytöltään herkän suhteen arkkitehtuuriin. Hänelle jokainen hanke on tilaisuus uppoutua perinpohjaiseen historialliseen tarkasteluun.
Vuonna 2010 European Architects Review valitsi hänet yhdeksi seuraavan vuosikymmenen 10:sta ”visionäärisestä arkkitehdista”. Hän on myös luennoinut ympäri maailmaa mm. Columbian yliopistossa, Royal College of Arts’issa, Parsons Schoolissa jne.

Rainer Mahlamäki | Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki
Professori Rainer Mahlamäki valmistui arkkitehdiksi vuonna 1987 Tampereen teknillisestä yliopistosta. Hän on toiminut arkkitehtuurin professorina Oulun yliopistossa vuodesta 1997 lähtien. Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n hän perusti yhdessä professori Ilmari Lahdelman kanssa v. 1997. Vuodesta 1985 lähtien osakkaat ovat saaneet yhteensä 36 ensimmäistä palkintoa ja 58 muuta palkintosijaa joko yleisissä tai kutsukilpailuissa kotimaassa ja ulkomailla.
Toimiston viime vuosina suunnittelemista töistä tunnetuimpiin lukeutuu keväällä 2013 valmistunut Puolanjuutalaisten historian museo Varsovassa, joka valittiin ensimmäisen Arkkitehtuurin Finlandia –palkinnon (2014) saajaksi. Museolle myönnettiin myös SARPin eli Puolan arkkitehtijärjestön korkeimmat palkinnot vuodelta 2013: Vuoden rakennus ja Paras julkisin varoin rahoitettu rakennus. Samana vuonna valmistunut Suomen Luontokeskus Haltia sai Puupalkinto-tunnustuksen. Vuonna 2008 valmistunut Kotkan merikeskus Vellamo sai vuoden 2008 Teräsrakennepalkinnon.
Osakkaat ovat saaneet sekä rakennustaiteen (1996) että taiteen (2008) Suomi-palkinnon.
Rainer Mahlamäki on toiminut myös useissa luottamustehtävissä, mm. SAFAn puheenjohtajana 2007 – 2011.
Luennoitsijat päivitetään tänne sitä mukaa kun osallistumisesta saadaan lopullinen vahvistus.

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään.
Achim Menges

Achim Menges

Liam Young

Liam Young

Lina Ghotmeh

Lina Ghotmeh

mahlamäki

Rainer Mahlamäki