SAFAn nimikkorahastot

Vuonna 1943 perustetun Victor Hovingin rahaston tarkoituksena on jakaa
apurahoja ammattiopintojen harjoittamiseksi ulkomailla.

Vuonna 1944 perustetun S. Wuorion rahaston tarkoituksena on myöntää
apurahoja liiton jäsenille virkistysmatkoja varten ulkomailla tai kotimaassa ilman velvoitetta määrättyyn opinto- tai tutkimustyöhön.

Vuonna 1944 perustetun Eliel Saarisen rahaston tarkoituksena on myöntää
apurahoja, harjoittaa ja tukea julkaisutoimintaa, järjestää ja rahoittaa kilpailuja, hankkia suunnitelmia ja lausuntoja sekä ryhtyä muihin toimiin tukeakseen Helsingin kaupungin rakennustaiteellista kehitystä, erityisesti silmälläpitäen asemakaavallisia seikkoja ja Eliel Saarisen perustavaa laatua olevaa työtä.

Vuonna 1962 perustetun Lasse ja Kate Björkin rahaston tarkoituksena on
nuorten ja lahjakkaiden arkkitehtien tukeminen opinto-, tutkimus- tai matka-apurahoin.

Vuonna 1966 perustetun Viljo Revellin rahaston tarkoituksena on tukea
rakennustaidetta edistävää työtä myöntämällä opinto-, tutkimus- ja matka-apurahoja, jakamalla tunnustuspalkintoja tai muulla kulloinkin päätettävällä tavalla.

Vuonna 1978 perustetun Aarne Ervin rahaston tarkoituksena on tukea
pääasiassa nuoria arkkitehteja tai arkkitehtiopiskelijoita heidän jatkotyössään tai -opiskelussaan ja siten tukea rakennustaidetta edistävää työtä myöntämällä opinto-, tutkimus- ja matka-apurahoja, jakamalla tunnustuspalkintoja tai muulla kulloinkin päätettävällä tavalla.

Vuonna 1987 perustetun Kirmo Mikkolan rahaston tarkoituksena on rakennus- ja kuvataiteiden välistä yhteistyön edistämiseksi auttaa ja kannustaa nuoria arkkitehteja, arkkitehtiopiskelijoita, kuvataiteilijoita ja kuvataiteen opiskelijoita myöntämällä apurahoja, jakamalla tunnustuspalkintoja tai muulla kulloinkin päätettävällä tavalla.

Vuonna 1996 perustetun sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahasto jakaa vuorovuosin apurahan SAFAn jäsenkuntaan kuuluvalle nuorelle arkkitehdille ja Sisustusarkkitehdit SIO ry:n (SIO) jäsenkuntaan kuuluvalle nuorelle sisustusarkkitehdille. Apuraha voidaan jakaa myös ryhmälle, jos sen jäsenet täyttävät kyseiset ehdot.