Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta.
Jätkäsaari. Kuva: Tiia Ettala.

SAFA

Vuonna 1892 perustetun Suomen Arkkitehtiliiton jäseninä on noin 3 100 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia. Lisäksi SAFAssa on noin 600 opiskelijajäsentä.

KIRJAUDU JÄSENSIVUILLE
Facebook
Twitter
EKO-BOXI - SAFAn kestävän rakentamisen tietosivut

LISÄÄ TOIMINNASTAMME:

Tampereen Musiikkiakatemiatalon kilpailu ratkesi

Coda

Kouvo & Partasen
Coda voitti Musiikkiakatemiatalon kilpailun. Yleisen arkkitehtuurikilpailun järjestäjä oli Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Kilpailun tarkoituksena oli löytää Konservatoriotalon laajennuksen toteuttamiseksi ainutlaatuiseen Pyynikin kaupunkiympäristöön sopiva, arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset ja teknis-taloudelliset sekä kestävän kehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti.
Lue lisää
Lehdistötiedote Musiikkiakatemiatalo
PDF 44,2Kt

SAFAan töihin? SAFA hakee arkkitehtia / arkkitehtiylioppilasta

Toimenkuvaan kuuluu kilpailu- ja koulutustoiminnan hankkeita. Tule mukaan vaikuttamaan! Lisätietoja tehtävästä: Työtä tarjolla

Uutiset

Rakennusperintö-SAFA lausui Vartiosaaren osayleiskaavoituksesta
Suomen Arkkitehtiliiton Rakennusperinnön alaosasto Rakennusperintö-SAFA pitää Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan marraskuussa 2014 hyväksymiä Vartiosaareen osayleiskaavoituksen suunnitteluperiaatteita sopimattomina ja lausuu asiasta seuraavaa: Vartiosaaren rakennustaiteellinen, maisemallinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys on huomattava. Rantamaisemat huviloineen ovat säilyneet poikkeuksellisen yhtenäisinä ja ehjinä Helsingin merellisessä maisemakuvassa. Useat rantahuvilat ovat arkkitehtoniselta arvoltaan merkittäviä, ja eheänä säilynyt huvilakulttuurin ilmentymä on valtakunnallisesti harvinainen.
13.8.2014
Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot ovat haussa
Euroopan unionin ja Europa Nostran yhteiset kulttuuriperintöpalkinnot ovat haettavana. Haluaika päättyy 15. lokakuuta. Palkintoja nyt myös aineettomalle kulttuuriperinnölle ja digitointihankkeille.
1.8.2014

Kaikki uutiset

Tapahtumia

Väitös: Kuritonta monimuotoisuutta: postmodernismi suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa
TklL, arkkitehti Anni Vartola väittelee arkkitehtuurin teorian alaan kuuluvalla tutkimuksella: Kuritonta monimuotoisuutta: postmodernismi suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa perjantaina 29.8.2014 klo 12.
Otaniemi, Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen E-sali 29.8.2014
Alvar Aalto Cafe: Abundance
Elokuussa järjestetään Jyväskylässä ensimmäistä kertaa Alvar Aalto Café -seminaari. Luennoitsijoina mm. Harvardin yliopiston arkkitehtuuriteorian ja -kritiikin professori Sanford Kwinter, australialainen liikennesuunnittelija Rachel Smith, arkkitehtuurikriitikko ja kuraattori Marco Brizzi sekä MVRDV arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelutoimiston jäsen Klaas Hofman. Tapahtuma on kaikille avoin!
30.8.2014 - 31.8.2014

Kaikki tapahtumat

JELD-WEN Suomi Oy
Habitare 2014